PLN

Wirtualna Karta Naszego Klienta i PRZECENY

1. Wirtualną Kartę Naszego Klienta może otrzymać każdy Klient, który dokonał Rejestracji i zakupił biżuterię (Towary) w Sklepie Internetowym Zielony Kot za kwotę 300,01 zł lub wyższą.

2. Kwota, o której mowa w ust. 1 powyżej odnosi się zarówno do Zamówienia jednorazowego, jak i sumy Zamówień zrealizowanych w okresie jednego roku.

3. Posiadacz Wirtualnej Karty Naszego Klienta uzyskuje 7-procentowy rabat każdorazowo, przy zakupie dowolnej biżuterii w Sklepie Internetowym Zielony Kot. Rabat będzie automatycznie odliczany od ceny Towaru przy dodawaniu Towarów do koszyka Klienta.

4. W przypadku Zamówień na Towary przecenione (zakładka Sklepu "Przeceny"), nie jest uwzględniany rabat promocyjny ani 7-procentowy rabat Wirtualnej Karty Naszego Klienta.

5. Rabat promocyjny nie sumuje się z innymi rabatami. Kwota rabatu promocyjnego będzie
widoczna w podsumowaniu zamówienia.

6. Nabycie Karty Podarunkowej nie podlega rabatowi z tytułu Wirtualnej Karty Naszego Klienta oraz innym rabatom promocyjnym.

7. Zamówienia biżuterii (Towarów) przy użyciu formy płatności Kartą Podarunkową Zielony Kot są objęte rabatami z tytułu posiadania Wirtualnej Karty Naszego Klienta lub innymi obowiązującymi w danym momencie promocjami.